Algemene Voorwaarden

Algemeen

Instructies voor het zélf maken van de mallen zijn bij ons (per e-mail) verkrijgbaar.

Een compleet pakket lijmen, kitten en instructies voor het zelf verlijmen, kan met het materiaal worden meegeleverd.

Het volgende wordt door ons gedaan op basis van uurtarief en een eventuele kilometervergoeding*:

  • Produceren van mallen. Dit wordt meestal door 2 personen uitgevoerd.
  • Het leggen en verlijmen van de panelen.

Bij Full Service is het volgende inbegrepen;

  • Mallen maken
  • Panelen maken
  • Montage en afwerking

Verantwoording Ondergrond

De ondergrond waar Easy-Tek op wordt aangebracht, liggen ter verantwoording bij de klant. Easy-Tek-Dek zal geen werkzaamheden verrichten ten behoeve van de ondergrond. Mocht dit wel overeengekomen zijn dan dient de klant de ondergrond te controleren en tijdig bij Easy-Tek-Dek aan te geven als dit niet in orde is. Zodra Easy-Tek verlijmt is, kunnen er geen wijzigingen meer worden gebracht. Indien wij als Easy-Tek-Dek de ondergrond verhogen met kunststof platen dan mag hier een marge van 5 tot 10 mm in zitten. Wij streven er altijd naar dit zo netjes mogelijk aan te brengen, hiervoor gebuiken wij en onze dealers en strijklat van +/-80 cm.

* Het aantal uren varieert met de toegankelijkheid, omstandigheden en de locatie. Zie verder onder Tarieven.

Garantie

Op alle door ons geleverde materialen én op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden wordt 5 jaar garantie gegeven, mits de juiste schoonmaakproducten gebruikt worden.

Tarieven

Uurtarief per persoon: € 65,00 (excl. btw)

Reiskosten per kilometer: € 0,75 (excl. btw)

Offertes

Gratis offertes worden verstrekt op basis van aangeleverde tekeningen.**

Tekeningen en/of foto’s met zoveel mogelijk maten per post of E-mail aanleveren.

Deze offertes zijn i.v.m. maatafwijkingen, altijd onder voorbehoud en worden na het ontvangen of maken van de mallen door ons definitief bevestigd.

** Het aantal meters wordt berekend naar óns inzicht; houd rekening met snijverlies van 10 tot 20%!

Betalingsvoorwaarden

Dit zijn onze algemene betalingsvoorwaarden, deze kunnen alleen afwijken indien uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Vooraf bij opdracht: 50% van het totale bedrag (materiaal  én arbeidsloon). Dit geldt ook tijdens het aanleveren van eigen mallen.

Langlopende projecten (> 60 dagen) volgt er na 30 dagen een tweede termijn van 25%.

Het resterende openstaande bedrag voldoen bij oplevering van het materiaal.

Betalingen kunnen per banktransactie óf in contanten worden voldaan.

Menu